Sendikamızdan Fazla Çalışma İle İlgili Önemli Hukuki Kazanım

Sendikamızdan Fazla Çalışma İle İlgili Önemli Hukuki Kazanım

Bilecik AFAD’da Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görevli bir üyemizin nöbette, dini ve milli bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak karşılığında izin verilmesi için yaptığı başvuru reddedilmişti. 

Başvuru red işlemi ile söz konu red işleminin işlemin dayanağı olan Fazla Çalışma Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliği’nde yer alan “ Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz” düzenlemesinin iptali  için Danıştay’da dava açmıştık. 

Danıştay 12. Dairesinin talebimizi reddetmesinin ardından sendikamız tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuru yapılarak bu karara itiraz edilmişti. 

İtirazımızı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği kararda söz konusu yönetmelik hükmünde yer alan “dışında” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.