Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Kadastro Üyesi ve Kontrol Memurlarına Tazminat İçin Başvurduk

Sendikamız tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bir başvuru yapılarak taşra teşkilatında görevli kontrol memuru ve kadastro üyesi kadrolarında bulunan personellere  tekniker unvanlarına atanmaları yani kadrolarından feragat etmeleri halinde ek özel hizmet tazminatı (arazi) ödemesi taleplerinin değerlendirileceğinin ifade edildiği belirtildi. 

Söz konusu kadroların Tapu ve Kadastroya ait kadrolar olduğu için ek ödemelerle ilgili cetvellerde yer almadığı hatırlatıldı. 

Görevde yükselme sınavı sonucu elde edilen kadrolardan feragat ederek tekniker kadrolarına dönmelerinin istenmesi, arazide görev yapmalarına rağmen böyle bir zorlamanın yapılmasının hakkaniyete ve kazanılmış haklara aykırı olduğu vurgulandı.

Söz konusu  durumun çalışma barışını da bozduğunu belirtilen başvuruda kadastro üyesi ve kontrol memuru kadrosunda görev yapanların ek özel hizmet tazminatının, unvanlarına uygun eşdeğer cetvel üzerinden ödenmesi istendi.