Deprem Bölgesinde Görev Yapan Memurlar İçin "Afet Tazminatı Talebimiz Karşılık Buldu

Depremin hemen ardından Türkiye gündemine taşıdığımız afet bölgesinde çalışan kamu görevlilerine “Afet Tazminatı” ödenmesi önerimiz karşılık buldu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bölgede görevli kamu çalışanlarına 6 ay süreyle aylık 3 bin 32 TL tazminat ve fazla mesai ücreti ödenmesi kararlaştırıldı. Deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarına tazminat ödenmesine yönelik çıkarılan kararnameye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, “Talebimizin karşılık bulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizde yaşanan, tarihimizin en ağır afetlerinden biri olan deprem felaketinin yaralarının sarılması ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması noktasında önemli taleplerimizden bir tanesi daha hayata geçirildi. 

Hatırlanacağı gibi büyük deprem felaketinin hemen ardından bölgede kamu hizmetlerinin aksamadan sunulmasının, devletin vatandaşa kesintisiz hizmet götürmesinin öneminden bahisle bölgede çalışmayı teşvik etmek ve canla başla mücadele yürüten kamu çalışanlarına destek olmak adına olağanüstü hal ilan edilen illerde görevli çalışanlara “Afet Tazminatı” ödenmesi talebimizi gündeme getirmiştik. 

Depremin hemen ardından 28 Şubat günü hazırladığımız ve yetkililere ilettiğimiz Deprem Raporu’nda, Afet tazminatı önerimizi; “Afet bölgesinde zarar gören, çalışamayacak durumda olan, çalışmak istemeyen ve bölgeden göç eden kamu çalışanları hesaba katıldığında kamu hizmetlerinin bölge dışından gelen kamu çalışanları tarafından gördürülmesi ağırlık kazanmaktadır. 

Ortaya çıkan personel ihtiyacının öncelikli olarak bölgede görev yapmaya gönüllü personelce giderilmesi kamu hizmetlerinin kalitesinin artması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle bölgede gönüllü çalışmayı teşvik etmek adına afet bölgesinde çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları süre boyunca “Afet Tazminatı” adı altında ödeme yapılmalıdır.” ifadeleriyle Türkiye’de ilk defa dile getiren kuruluş olmuştuk.   

Nitekim 11 Mayıs 2023 günü yayınlanan 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarına 6 ay süreyle 2 bin 59,99 TL tazminat ve ayda 90 saati geçmemek üzere fiilen yapılan fazla çalışmalara karşılık, her saat için normal fazla çalışma ücretinin 2 katı tutarında fazla mesai ücreti ödenmesi sağlandı. Böylece deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerine 6 ay boyunca fazla mesailer de dâhil edildiğinde aylık 3 bin 32 TL dolayında ödeme yapılması öngörüldü.  

Depremin yaralarının sarılması ve bölgede çalışmanın teşvik edilmesi bakımından taleplerimizin karşılık bulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak söz konusu tazminat ve fazla mesai ödemesinden olağanüstü hal bölgesinde yer almasına rağmen bazı ilçelerin muaf tutulması ve ödeme süresinin 6 ayla sınırlı olmasının, alınan tedbirlerin arzu edilen etkisini azaltacağı düşüncesindeyiz.  

Hâlbuki bölgedeki sorunlar uzunca bir süre devam edecek, özellikle konut sorunu kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar hem depremzede vatandaşlarımızın hem de çoğunluğu kendileri de birer depremzede olan kamu görevlilerimizin en büyük sıkıntısı olmayı sürdürecektir. 

Bu nedenle yapılan düzenlemedeki 6 ay sınırının uzatılarak söz konusu ödemelerin deprem konutları tamamlanıncaya kadar yapılması sağlanmalıdır. 

Tazminat ödemelerinin kapsamı, olağanüstü hal ilan edilen 11 ilimizin bütün ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları için geçerli olacak şekilde genişletilmelidir.  

Ayrıca söz konusu tazminatın bölgede fiilen çalışılan süreler için ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Oysa depremde can ve mal kaybı yaşayan ve çalışamayacak durumda olan çok sayıda kamu görevlisi idari izinli durumundadır. Bu çalışanlarımızın da tazminattan faydalanabilmeleri için gerekli düzenleme yapılmalı ve fiili çalışma durumu dikkate alınmaksızın bölgede görevli tüm kamu çalışanları bu tazminattan faydalandırılmalıdır. 

Bunun yanında, deprem felaketinin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi adına YÖK, afetzede öğrenciler için %25 ek kontenjan ayrılmasına karar vermiştir. Bu karar son derece yerinde bir uygulama olarak öğrencilerimizin eğitim hayatını kesintisiz bir biçimde sürdürmelerine katkı sağlayacaktır. Buna benzer bir şekilde deprem bölgesinde hayatını kaybeden kamu çalışanlarının birinci derece yakınları için de bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında kontenjan ayrılması, bölgede hayatını kaybeden kamu çalışanlarımızın geride kalanlarına sahip çıkılması ve depremden etkilenen yerlerdeki istihdamın desteklenerek ekonomik hayatın normale dönmesine olumlu etki edecektir. 

Afete ilişkin diğer taleplerimizin de bir an önce karşılık bulması umuduyla, bölgede sorunların tez elden çözülerek, yaraların sarılması, kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı bir biçimde sağlanması ve devlet hizmetlerini yürüten kamu çalışanlarının desteklenmesi bakımından önem taşıyan tazminatın bölgede görev yapan kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz”        

Kampanyalar