1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

Türk milletinden ve devletinden yana tarafımız, çalışanın hakkı için ortaya koyduğumuz tavrımız ve “ Mutlu Çalışan, Mutlu Türkiye” idealimiz ile sendikal mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ardındaki en büyük gücü oluşturan, hem fiziksel hem zihinsel gücünü kullanarak yeryüzündeki tüm eserlere alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan tüm emekçilere ne kadar teşekkür etsek azdır.

Biz Türk İmar-Sen ailesi olarak milletimizin hizmetinde, bizi biz yapan değerlerin etrafında, kamu çalışanlarımızın daha iyi çalışma şartlarına kavuşması, iş kazalarının son bulması, ehliyet ve liyakat faktörlerinin göz önünde olması, Sosyal adaletin hakim kılınması, emek ile alın terinin karşılığını bulması ve milletimizin her bir ferdinin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürdürmesi için mücadele etmekteyiz. Bu nedenle çalışma hayatında yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesi açısından 1 Mayıs’ı son derece anlamlı buluyoruz. 

1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü olarak tanımlanması, çalışanların bir güç birliği içinde kendi haklarını savunmaları gibi çok kıymetli bir değeri içermektedir. Çalışma hayatında bu güç birliğinin adresinin sendikalar, doğru adresin ise milli bir kuruluş olarak fark ortaya koyan, çalışanlar için gecesini gündüzüne katan bir azimle mücadele eden Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar olduğu açıktır. Çalışanların bu kutlu ailemize verdikleri destek, kattıkları güç kendilerine daha iyi bir çalışma hayatı, ekonomik kayıpların karşılandığı ve hak edenin hakkını aldığı büyük bir kazanç olarak geri dönecektir. 

Kamuda görev yapan Mühendis ve tüm Teknik personelin Teknik, Hukuki ve Mali Sorumluluk, Tapuda görev yapan memurların Tek Unvana, Karayollarında, İller Bankasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, AFAD’da Görev yapanların Risk ve iş güçlüğü tazminatlarına kavuşmaları , bütün sorunların çözümü için tüm kamu çalışanlarını büyük ailemizde birleşmeye çağırıyoruz. 

Nitekim yıllardır attıkları her imza ile çalışanlara kaybettirmeyi alışkanlık haline getirenlerin memurun cebinde açtığı delik, geleceğine çökerttiği karanlık ortadadır. 

Bunların son bulması için işi sahibine, emaneti ehline, gerçek adresine yani kısacası çalışan, üreten, yol gösteren hak ettiğini de alma konusundaki kararlılığından da hiçbir surette taviz vermeyen, Milli ve Manevi değerlerimize hassasiyet gösteren bir sendikacılık anlayışını benimseyen Türk İmar-Sen’e ve Türkiye Kamu-Sen’e teslim edilmelidir. 

Türk Milleti ve Devletinin bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyerek çalışanlar için kutlu mücadelemizi bir an bile duraksamadan sürdüreceğimiz ifade ediyor, Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı, şanlı tarihimiz sendikacılığın yüz akıdır diyor,

Tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Kampanyalar