Gazi Mustafa Kemal Atatürk

TÜRK İMAR-SEN 7. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Türk İmar-Sen Genel Merkez 7. Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemle 19.20/02/2022 tarihlerinde saat 10:00 da Hilton Garden Inn Ankara Gimat Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:26  adresinde toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 22/02/2022 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.


GÜNDEM:


19 Şubat 2022 Saat 10:00

1-Yoklama ve Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan Teşekkülü

4-Genel Başkanın açılış konuşması

5-Konukların konuşmaları

6-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve ibrası

7-Bağımsız denetim raporunun okunması, Denetleme Kurulu Raporunun okunması müzakeresi ve ibrası

8-Tüzük Tadilatı

9-Mali ve tahmini bütçenin görüşülüp müzakeresi ve karara bağlanması

10-Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi

11-Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen Konfederasyon Üst Kurul delegeliği için adaylık başvurusu

12-Dilek ve Temenniler 


20 Şubat 2022 Saat 10:00-13:00

1- Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen Konfederasyon Üst Kurul delegelerin seçimi

2-Kapanış