Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Tayinlerle İlgili Önerilerimizi İlettik

Sendikamız tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne bir başvuru yapılarak tayin sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğü hatırlatıldı.  

Tayin sürecinin kısaltılması, Bakanlıklar gibi YBS üzerinden başvurularını alınması ve  kısa sürede sonuçlandırabilecek uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.  


Başvurumuzda ayrıca hizmet puanına göre tayinlerin yapılması istenerek personelin nereye tayin olabileceğini bilmesinin önünün açılacağı ayrıca değerlendirme formuna ihtiyaç kalmayacağına vurgu yapıldı. Söz konusu taleplerimizle ilgili Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılması talep edildi.