Gazi Mustafa Kemal Atatürk

TKGM Çalışanlarına Döner Sermayeden Pay Verilmesi Talebimizi Danıştay’a Taşıdık

Türk İmar-Sen olarak Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğüne bir başvuru yaparak çalışanlara döner sermaye gelirlerinden pay verilmesini talep etmiştik.

Genel Müdürlüğü’nün talebimizi red etmesi üzerine Danıştay’da davamızı açtık. Dava dilekçemizde mevzuatta yer alan çalışanlara döner sermaye gelirlerinden ek görev ücreti verilebileceğine dair düzenlemelere vurgu yapılarak Davalı kurumun zımmi ret işlemi açıkça hukuka aykırı olup iptali hukuken gereklilik arz ettiğine dikkat çekildi. 

Anayasa’da yer alan eşitlik, sosyal devlet gibi ilkelere de vurgu yapılarak söz konusu ret işleminin hukuka aykırı işlem bakımından telafisi güç zararlar olduğunun açık olduğu belirtildi.  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarının tamamının;  döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, ek görev ücretinden faydalandırılması talebiyle yapmış olduğu 19.02.2021 tarihli başvuruyu cevap vermeyerek zımmen ret eden davalı idare işleminin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istendi.