Tapu ve Kadastro'da Rotasyona Dava Açtık

Tapu ve Kadastro'da Rotasyona Dava Açtık

21 Mayıs tarihinde yayınlanan 2020 Tapu ve Kadastro yer değiştirme kurulu kararlarının çalışanlara yönelik rotasyon düzenlemeler içeren 6,8,9,10 ve 11 maddelerinin iptali için Danıştay’da davamızı açtık. 

Sendikamız tarafından açılan davanın dilekçesinde söz konusu düzenlemeler ile çalışanların mağdur olacağı belirtilerek kamunun da belli bir külfetin altına gireceğine dikkat çekildi. 

Söz konusu düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu da belirtilerek telafisi güç zararlar ortaya çıkacağından yürütmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi istendi.