Tapu İş ve İşlemleri Devletin Asli Görevleridir, Devredilemez

Tapu İş ve İşlemleri Devletin Asli Görevleridir, Devredilemez
Noterler Birliği'nin tapu satışlarını almaya hazırız şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih Demir “ Tapu iş ve işlemleri devletin asli görevlerindendir. Kritik iş ve işlemlerdendir. Notere veya bir başka işletmeye devredilemez. Noterler Birliği’nin hızlı olacak, vergi kaybı yaşanmayacak gibi ifadelerde bulunması da son derece talihsizdir. Tapu çalışanları büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadırlar. Tapu Müdürlüklerinde işlemler hızlı ve sistematik bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda yapılan teknolojik yatırımlarla çok önemli bir mesafe kat edilmiştir. Vergi kaybına gelince Türkiye’de vergi işlerini noterler yapmıyor. Vergi ile ilgili sıkıntılarında çözecek yetkililer onlar değiller. Tapu harçları ile ilgili de zaten hükümet bir düzenleme hazırlığı içindedir “ dedi.
Tapu işlerinin devri gibi düşüncelerin zihinlerden çıkarılması gerektiğini belirten Salih Demir sözlerini şöyle sürdürdü. “ Kamu hizmetlerinde bütünlük esastır. Tapu satışı birinde tapu ve kadastro işleri, ile sicil işleri bir kurumda olmaz. 
Sadece bu neden bile tapu işlerinin tapu müdürlüklerinde yapılmasını zaruri kılan bir haldir. Devletin asli işleri hiçbir yere devredilemez bu nedenle zihinlerden bu iş çıkarılmalı. Bu konuda niyeti bozanlar bundan vazgeçmelidirler. Devletin görevleri bir para kaynağı veya ticarethaneler için gelir kapısı değildir. Biz Türk İmar-Sen olarak tapu iş ve işlemlerinin devredilmesi gibi bir düşünceyi veya niyeti kabul edilemez buluyoruz. Bunu devredilemez ve devredilmesi dahi teklif edilemez olarak görüyoruz. Bu konuda tavrımız nettir.