Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Sendikamızdan Tapu ve Kadastroda Rotasyona Dava

Sendikamız Türk imar-Sen tarafından tapu ve kadastro çalışanlarına rotasyon uygulanmasını düzenleyen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yer Değiştirme Kurulu kararlarında yer alan bazı düzenlemeler ile bu düzenlemelere dayanak olan gösterilen Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü Atama ve yer değiştirme esaslarına İlişkin yönetmeliğinin bazı maddelerin yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi için Danıştay’da dava açıldı.
Dava dilekçesinde meslek, unvan ve çalıştıkları yere göre 10 veya 15 yıl görev yapmış personellerin rotasyona tabi tutulacağı belirtilerek Rotasyonu içeren düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu belirtildi. 
Dava dilekçesinde söz konusu düzenlemelerin 657 Sayılı DMK’ya ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aykırı olduğuna dikkat çekildi. Kısıtlamalar içerdiğine vurgu yapılarak yasa ve ana yönetmelikte düzenlenmeyen bir hususun idarenin alt düzeyde tesis ettiği yönetmelik işlemi ile aranmasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi. 
Söz konusu hükümlerin uygulanması ile personelin mağdur olacağının belirtilen dilekçede telafisi güç zararlar ortaya çıkacağı belirtilerek bu düzenlemelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline kara verilmesi istendi.
Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih demir “ Tapu ve Kadastro Çalışanlarına rotasyon uygulaması ile ilgili davamızı açtık. Bu düzenleme çalışanları mağdur edecektir. Hem hukuka aykırı hem de çalışana zarar verecektir. Umarız ki en kısa sürede hukuki süreç tamamlanır ve çalışanlar rahat bir nefes alır” dedi.