Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Mücadelemize Devam Edeceğiz

Değerli Türk İmar Sen üyeleri ve İller Bankası ailesi ; Bildiğiniz üzere, Sendikamız kuruluşundan bu yana siz değerli arkadaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmeye, yasal haklarınızı korumaya azami özen göstermektedir. Geçtiğimiz yıllar boyunca personel yararına edindiğimiz maddi ve manevi kazanımlar (temettünün ödenmesi gibi) Sendikamızın çalışmalarının eseridir.
“Sigorta ve Kontrollük Gelirlerinin Personele Dağıtılması' hususunda yürütmekte olduğumuz hukuki süreç dört buçuk yıldır sürmektedir. İdari Mahkeme ile başlamış olan mücadelemiz, Danıştay’dan dönmüş; akabinde İş Mahkemesi ile devam etmektedir. Yani bu süreç dün başlamadığı gibi, yarın sona ermeyecektir. Bugünkü davada mahkeme tarafından verilen red kararı bizim için asla bir son değildir. Karar tarafımızca temyiz edilecek, bir üst mahkemenin vereceği nihai kararla siz değerli arkadaşlarımızın çalışmalarının eseri ve yasal hakkı olan bu paranın dağıtılması için sağlam duruşumuz devam edecektir. Unutulmamalıdır ki, fonda bekletilen para, temyiz süreci sona erene dek blokeli halde kalmaya devam edecektir. 
Şu bilinmelidir ki, bugünkü kararın sonucu personelimizin lehine olsa bile, Bankamız Hukuk müşavirliğinin kararı usulen temyize götüreceği aşikardır. Yani önümüzdeki temyiz süreci her halükarda beklenmesi gereken, devletimiz kanunları çerçevesinde riayet edilmesi şart olan kurallar dâhilinde bir süreçtir. Ayrıca, siz değerli arkadaşlarımızın dikkatine sunmak istediğimiz başka bir husus da; bu hukuki süreci tek başımıza yürüttüğümüzdür. Mücadeleye başlarken an itibariyle Bankamızda yetkiyi elinde bulunduran sendikanın yöneticilerine ziyarette bulunup onlara bu süreci birlikte sürdürdüğümüz takdirde sonuca ulaşmamızın daha kolay olacağını ilettiğimizde, ne yazık ki olumlu cevap alamadık. Dolayısıyla artık sigorta ve kontrollük gelirlerinin dağıtılması konusunda hukuk sistemimiz karşısındaki tek muhatap sizlerin hakkını savunan sendikacılıkta tek adres Türk İmar Sen’dir. Diğer sendikadan gelebilecek bilgilere itibar etmeyiniz; zira mevzubahis olduğu üzere kendileri en başından itibaren bu mücadelenin içinde olmamayı seçmişlerdir. 
Kıymetli çalışma arkadaşlarımız, Türk İmar Sen olarak yegâne amacımız herhangi bir siyasi iradeye bağlı olmadan sizlerin haklarını koruyarak çalışma hayatımızı daha iyiye götürmektir. Bu yolda her türlü mücadeleyi yürüttüğümüz ve tüm zorluklara hazır olduğumuz sizler tarafından bilinmektedir. 
Türk İmar Sen Genel merkezi olarak tüm İller Bankası ailesi için mücadelemize kararlılıkla, yılmadan ve asla yorulmadan devam edeceğiz. çalışanın hakkının ve hukukun peşini bırakmayacağız.
 
Saygılarımızla, 
 
TÜRK İMAR SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU