Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Koruyucu Giyim Yardımı İle İlgili Başvurduk

Sendikamız tarafından Tapu ve Kadastro ı. Bölge Müdürlüğüne bir başvuru yapılarak personele koruyucu malzeme verilmesi ile ilgili ihale süreçlerinin en kısa ürede tamamlanması istendi. 

Başvuruda tüm personelin koruyucu giyim yardımından yararlanması gerektiği belirtilerek “personele koruyucu giyim malzemesi ihale satın alma iş ve işlemleri bölge müdürlüklerine yetki verilmiş olup bölge müdürlüğü ve tapu müdürlüğü çalışanlarının da yararlandırılması ve ihalenin en kısa sürede yapılması “ denilerek talebimiz iletildi.