Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Kontrolörlük ve Sigorta Hizmet Bedellerinden Personele Ödeme Yapılması İle İlgili Mahkemede Önemli Gelişme

İller Bankası A.Ş de, banka personeli tarafından yürütülen kontrolörlük ve sigorta hizmet bedellerinden personele ödeme yapılması talebi ile Ankara 28. İş mahkemesinde açılan davada, mahkeme konunun bilirkişi incelemesine göre çözüme kavuşturulması amacı ile dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Sendikamızca açılan davada  biriken ve personelin hakkı olan bu bedellerin yıllardır kurum uhdesinde biriktirildiği, idarenin geçerli  bir sebep olmaksızın ilgili ödemeleri yapmaktan imtina ettiği, bu durumun  hukukun genel ilkelerine,  kazanılmış haklara aykırı olduğu  gerekçesine yer verilmişti.