Karayolları Yöneticileri İle Sözleşmeliler İçin Görüşme Yaptık

Karayolları Yöneticileri İle Sözleşmeliler İçin Görüşme Yaptık
Karayolları Taşra teşkilatında gönderilen sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yazının sözleşmeli personellerde bir takım endişelere yol açması nedeniyle Kurum yöneticileri ile sendikamız tarafından bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu yazıda yer alan vekâleten görevlendirme, resmi yazışmalarda sorumluluk, imza ve paraf yetkisi gibi durumlarla ilgili kapsamlı olarak çalışanların tedirginlikleri iletilmiştir. 
Söz konusu görüşmede kurum yöneticileri 4/B’li personellerin tedirgin olmasının gerektirecek bir durum olmadığını ifade etmişlerdir. Yöneticiler herkesin görevine devam etmesi ve kendi konuları ile ilgili evraklara imza atmalarında bir sorun bulunmadığını belirterek hiyerarşik olarak kendi sorumluluk alanları dışında bir görevlendirme yapılmayacağı tarafımıza iletilmiştir. 
4/B’li çalışanlar önceden olduğu gibi asli görevlerine devam edecektir.