ANKARA 2 NOLU ŞUBE GENEL KURUL İLANI

ANKARA 2 NOLU ŞUBE GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANIDIR.
TÜRK İMAR-SEN
ANKARA 2 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI’NDAN
6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirten gündemi görüşmek üzere 21/10/2017 tarihinde 09:30-15:00 saatleri arasında  Karayolları Genel Müdürlüğü Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma Merkezi Toplantı salonunda yapılacaktır. 
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 28/10/2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
GÜNDEM:
1.Yoklama ve Açılış
2.Divan Teşekkülü
3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4.Konuşmalar
5.Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma raporlarının okunması ve ibrası
6. Zorunlu organların seçimi
7.Dilek ve Temenniler
8. Kapanış