Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Danıştay'dan Mazeret Tayinleri İle İlgili Önemli Karar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğindeki “Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda tercihleri doğrultusunda ya da kura ile atanan personel atandığı birimde iki yıl görev yapmadan isteğe veya mazerete bağlı atama talebinde bulunamaz.” düzenlemesinde yer alan  ““Mazerete bağlı”  ibaresinin yürütmesinin durdurularak iptali için Danıştay’da dava açmıştık. 

Davayı görüşen Danıştay İkinci Dairesi verdiği kararda “Sınav sonucunda atanılacak yer ve görevler önceden bilindiğine göre, Kamu yararı nedeniyle sınavdan sonra atanılan yerde belli bir süre çalışma zorunluluğu getirilebileceği açıktır.  Mevzuat gereği personelin sonradan ortaya çıkan veya değişen mazeret durumları nedeniyle yer değişikliği talebine imkan tanınması gerekmektedir” denilerek düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtildi. 

Bu nedenle Danıştay, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yer alan ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile atananların bulundukları yerde 2 yıl çalışmadan mazeret tayini yapmalarını engelleyen   “mazerete bağlı “ ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih Demir “ Mazeret tayini bir istek değil zorunluluktur. Herhangi bir sebeple engellenmesi düşünülemezdir. Çalışanları açıkça mağdur eden bu düzenleme ile ilgili açtığımız davada haklılığımızın hukuk tarafından da tescili çok önemlidir. Bu kararımız çalışanlara hayırlı olsun.” dedi.