Görev Dışı Araç Kullandırmanın Önüne Geçilmesi İçin Başvurduk

Görev Dışı Araç Kullandırmanın Önüne Geçilmesi İçin Başvurduk
Sendikamız tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bir başvuru yapılarak arama kurtarma teknisyenlerine görevleri dışında araç kullandırıldığı ile ilgili şikayetlerin sendikamıza iletildiği belirtilerek bu durumun önlenmesi istendi.
Başvuruda mevzuat hükümlerine göre arama kurtarma teknisyenlerinin sadece Arama Kurtarma taşıt ve araçlarını kullanabileceğine dikkat çekilerek görev dışı çalıştırmanın da Devlet memurları kanuna aykırı olduğu belirtildi. 
Diğer görevlerle ilgili personelin kendilerinin araç kullanması gerektiğine dikkat çekilerek  Arama ve Kurtarma teknisyenlerinden bunun talep edilmesinin yasal ve doğru olmadığına vurgu yapılarak hukuki dayanaktan yoksun bu uygulamaya son verilmesi istendi.