Gazi Mustafa Kemal Atatürk

AFAD Esnek Çalışmayı Hiçe Saymamalı, Gereğini Yapmalıdır

22.03.2020 tarihinde Covid 19 virüsünün yayılmasını engellemek maksadıyla,  kamuda “Esnek Çalışma” nın uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanmıştır.  Genelgenin ardından birçok kamu kuruluşu esnek çalışmaya geçmiş, asgari düzeyde personelini çalıştırmaya başlamıştır. 

Bu tedbirler kapsamında AFAD’da bu yönde de bir düzenlemeye gidilmesi gerekirken çalışma sisteminin aynen devam ettirilmesi yanlıştır.  AFAD çalışanları kendilerine herhangi bir görev emri geldiğini de zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olacaklardır. Buna daha ülkemizde yaşanan felaketlerde herkes görmüştür. 

Devletin emrinde, millete hizmet etmek için mesai gibi kavramı düşünmeyen AFAD çalışanlarını sağlığının riske atarak esnek çalışmaya geçilmeyip, personel sayısının asgari düzeye indirilmemesi yanlıştır. 

Bu yanlıştan dönülmesi için daha önce açıkladığımız önerimiz olan 24/72 saat çalışma modeline derhal geçilmelidir. 


Hazır kıta personellerinde eksiltme yapılmalı, asgari düzeyde çalışan görev başında olmalıdır. 


İmkan olunan illerde toplu taşıma yerine tüm çalışanların servis araçları ile sosyal mesafe korunarak işe gidip gelmeleri sağlanmalıdır. 

Önerilerimiz bir talep değil olması gerekenlerdir. Çalışan sağlığı her şeyin üstündedir. Sorumlu davranılmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bu önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

 Bu nedenle AFAD’da esnek çalışma yeniden değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığı Genelgesi esas alacak bir düzenleme hayata geçirilmelidir.