Haberler/Çevre ve Şehircilik
2017 YILI YER DEĞİŞTİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURU

2017 YILI YER DEĞİŞTİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Göreve İade Başvurumuza Bakanlıktan Cevap

Göreve İade Başvurumuza Bakanlıktan Cevap

Türk imar-Sen olarak açığa almalardaki 3 ay süre ile ilgili yeni düzenleme yapılmadan önce bir başvuru yapmıştık ve açığa almalarda 3 ayı dolup işlem yapılmayanların iadesini talep etmiştik. başvurumuzdan sonraki tarihlerde bu 3 aylık sınırlandırma ise KHK ile kaldırılmıştı.

Kraldan Çok Kralcılar Haddinizi Aşmayın

Kraldan Çok Kralcılar Haddinizi Aşmayın

Yönetici olmanın birinci şartı adaletli olmak, taraf tutmayarak hizmet etmektir. Yönetici kendisine verilen yetkileri devletin, milletin, kurumun ve çalışanın menfaatleri için kanunların çizdiği çerçevede kullanmak zorundadır. Yönetici sadece görevini yapmalı vazifesi olmayan işlere karışmamalıdır.

Göreve Hazırlama Projesindeki Düzenlemeler İle İlgili Başvurumuza Cevap Geldi

Göreve Hazırlama Projesindeki Düzenlemeler İle İlgili Başvurumuza Cevap Geldi

Sendikamız Türk İmar-Sen tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak Göreve hazırlama projesinde yer alan “ Daha önce rotasyon, uzun süre görev yapma gibi nedenlerle görev yaptığı birimden alınan personelin yeniden aynı birime atama talebinin işleme konulmayacak olması ile ilgili düzenlemenin değiştirilmesini talep edilmişti.