• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Manşet Haberler
MANŞET HABERLER
KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU KASIM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Perşembe, 27 Kasım 2014 16:18

Kamu Personeli Danışma Kurulu 2014 yılı Kasım ayı toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplanan danışma kurulu toplantısında, memur konfederasyonları ve kamu işveren kurulu üyeleri bir araya geldi.

Toplantının açılışında  bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Faruk ÇelikKamu Personeli Danışma Kurulu Kasım ayı toplantısının tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Çelik,"Kamu çalışanları açısından son yıllarda gerçekleştirilen önemli adımlardan birisi toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçiş olmasıdır. Birlikte yönetim anlayışı egemen olmaya başlamıştırToplu sözleşme dönemlerinde ciddi kazanımlar elde edildiği inancındayız. Akademisyenlerin zam meselesi çözülmüş. 4/C'lilerin aile yardımı dahil ciddi artışın sağlandığını da belirtmek isterim. Bugün burada 2015 yılı toplu sözleşmesine de hazırlık anlamında da çalışmalar yapacağız. 2015 yılı tablosuna bakarak enflasyon farkını da dikkate alacak ve memurumuzu enflasyona ezdirmemeye gayret edeceğiz. Toplantımızda bugüne kadar neler yapıldı ve aksayan yönler nelerdir bunlarıda konuşup tartışacağız.şimdiden katkılarınız ve alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KONCUK: MEMURU ZARARA UĞRATANLAR HATALARINI KABUL ETMELİDİR

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısının açılışında konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu toplantılarda alınan birçok kararın uygulanmadığını ve bu kararların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Koncuk, "Hep birlikte bir toplu sözleşme dönemi yaşadık. Başarı ya da başarısızlık elbette kamuoyunda tartışılacaktır. Toplu sözleşmeyi o gün itibariyle yeterli bulup imza atanlar bugün değerlendirme yaptıklarında alınan rakamların enflasyonun altında kaldığını göreceklerdir. Biz bu konuda düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Memurun zararını, yaptığımız çalışmalarla açıklıyoruz. Şayet siz enflasyon farkı istediniz karşı taraf vermedi ise imza atmasaydınız. Gerçekleşen ve revize edilen enflasyon rakamlarına baktığımızda enflasyon farkı ödemesinin dahi yeterli gelmeyeceğini görüyoruz. Maliye Bakanlığı dahi enflasyonun yüzde 10'u aşacağını öngörmektedir.

İnsanlar elbette hatalar yapabilir, herkes öngörü sahibi olamaz ama bu toplu sözleşmeye imza atanların bugün bir enflasyon farkı talep etmeleri gerekir. Biz yanlış yapmışız diyerek enflasyon farkı talebini öncelikli olarak yetkili konfederasyonun ifade etmesi gerekir. Artık yaptığınız hatayı telafi etme cesareti gösterin, tarihi başarı diye lanse ettiğiniz toplu sözleşmenin tarihi hezimet olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak 6 Aralık'ta ek zam talebi ile meydanlara ineceğiz. Yüzde 12 oranında bir zam talebimizi her platformda dile getiriyoruz.

Hakim ve savcılara 1155 TL zam yaparken 2 milyon 600 bin kamu çalışanını geri plana itemezsiniz. Ek zam talebi vardır ve bunu görmezden gelemezsiniz.Memurlarımızı enflasyon farkına ezdirmeyeceğiz sözünüzü tutun ve ek zam yapın, bu bir vicdani sorumluluktur. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz

KPDK toplantılarında arzu ettiğimiz verim ne yazık ki sağlanamadı.Problemleri bu toplantıda çözelim istiyoruz ama alınan kararların çok azı hayata geçirildi. Son torba yasada bazı talepler cevaplanırdiye bekledik ama ne yazık ki o da olmadı. 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi çok makul bir talepti ama yapılmadı, emeklilikte 30 yıl sınırı kaldırılsın talebine Maliye Bakanlığı müsteşarı Naci Ağbal dahi tamam derken bu teklif plan bütçe komisyonuna geldiğinde  maliye yetkilileri karşı görüş beyan ediyor. Müsteşar tamam diyor, yetkilileri ise hayır diyor, bu nasıl ciddiyetsizliktir

4/C'lilere kadro konusu hala gündemde.Bu kadro meselesi artık halledilmelidir,Türkiye bu 4/C ayıbından kurtulmalıdır. 4/C meselesi artık çözülmeli ve gündemden çıkmalıdır

Görevde yükselme de ciddi haksızlıklar var,alınması gereken kararlardan biriside bu konuda belli kıstasların getirilmesi olmalıdır. Çıkarılan çerçeve yönetmelikte şube müdürlüğü sınavlarında yazılı sonuçlarına göre mülakata çağrılırken çerçeve yönetmelikle "başarı sadece sözlü sınavla değerlendirilir" denildi. Biz yargıda bu maddeyi iptal ettirdik. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğin iptaline rağmen bu kararı uygulamadığını ifade etmek isterim. Şayet bu bir yola sokulmazsa kamuda çalışma barışı kalmayacaktır. Alın teri ve emeği birileri gasp ederse yarın herkes kendi hukukunu uygulamaya kalkar. Görevde yükselme konusunda bir tavır sergilenmeli ve tedbirler alınmalıdır. Hükümetlerin işi sendikalarla yakın olmak değil, kamuda barışı ve düzeni sağlamaktır

Kamu çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili KPDK'da bir karar alınmalıdır. Sağlıkçılara,öğretmenlere ve diğer memurlara  yönelik saldırılar son dönemde hız kazandı. Bu noktada en azından bu kurul bir tavsiye niteliğinde kararlar almalıdır. Vatani görevini yapan bir memurun eşi ve çocuklarının maaşının dörtte birinin ödenmesi, doğum iznine ayrılan bir bayanın maaşının dörtte birinin ödenmesi de sosyal devletin gereğidir.Türkiye Kamu-Sen olarak hazırladığımız raporda  hepisini tek tek sizlere sunduk" dedi ve rapordaki taleplerimizi sırayla okudu. Genel Başkan Koncuk, tüm ek ödemelerin emeklikliliğe sayılması, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, KİT'lerde II sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelin ve üniversite mezunu kamu işçilerinin memur kadrolarına atanması gibi Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında karar altına alınan diğer konuların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışanlara mahrumiyet yeri ödeneği verilmesi, 4/C'li personelin de ek ödemelerden faydalandırılması, öğretmen, sağlık çalışanı, zabıta gibi şiddete uğrayan kamu görevlilerinin korunması ve bu kamu görevlilerine tazminat ödenmesi, mülakat sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi ve mülakat sınavlarının kamera ile kaydedilmesi, fazla çalışma süreleri ile ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi, doğal afetlerde hayatını kaybeden personele emeklilik hakkı verilmesi, yurt dışında görev yapan personele verilen tazminatların artırılması, koruma ve güvenlik personelinin sorunlarının çözülmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin, çalışma süreleri, mesai ücretleri, görevden uzaklaştırma yetkisi ve disiplin gibi konularda memurlardan farklı bir mevzuata tabi olmalarına son verilerek, 657 sayılı Kanundaki istisna maddelerinin kaldırılması, özür grubu tayinleri ve aile bütünlüğünün korunması konusunda çalışma yapılması, Maliye möüfettişliği yeterlik sınavlarında yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, sözleşmeli olarak Devlet arşivleri uzmanı iken araştırmacı unvanı ile kadroya geçirilen personelin maaş kayıplarının telafi edilmesi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda Yurt İdare Memuru olarak görev yapan personelin durumlarının iyileştirilmesi gibi birçok hususu dile getirdi. Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi tarafından Kurul Toplantısı için hazırlanan raporu heyete sundu ve "Bu raporun tamamının değerlendirmeye alınması bir zorunluluktur" dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk, "Bu toplantının daha önce aldığımız kararları yenilemekten öte bir kurul olmasını temenni ediyor, tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantı, diğer sendika ve konfederasyon başkanlarının konuşmalarının ardından sona erdi

ÜRKİYE KAMU-SEN TARAFINDAN KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA SUNULAN RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 

 
HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLĞİ YAYINLANDI PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Perşembe, 27 Kasım 2014 16:16


Maliye Bakanlığından:

HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile  Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline getirilmiştirSözkonusu Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekilde tanımlanması gereğini ortaya çıkarmış olup, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “memuriyet mahalli”tanımı  11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 89 uncu maddesi ile;

“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,”

şeklinde değiştirilmiş, 144 üncü maddesinin (b) fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve  145 inci maddesinin (e) fıkrasında da maddenin 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

1. Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanıgetirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle;  30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, idarelerce yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır.

Tebliğ olunur.

 

 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

 

A) Farklı ilçeler arasında görevlendirme yapılması:

 

Örnek 1.  Ankara’nın Çankaya İlçesinin İlker Mahallesinde görev yapan memura; Yenimahalle İlçesinin OstimMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından İlker mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından İlker Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Yenimahalle İlçesinin  Karacakaya Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 2.  Adana’nın Seyhan İlçesinin Yeşiloba Mahallesinde görev yapan memura; Sarıçam İlçesinin BalcalıMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Sarıçam İlçesinin  Kılıçlı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 3.  İstanbul’un Tuzla İlçesinin Yayla Mahallesinde görev yapan memura; Başakşehir İlçesinin Altınşehir, Başak Mahallelerinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Yayla mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Yayla Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Başakşehir İlçesinin  Şamlar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 4.  Balıkesir’in Altıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesinde görev yapan memura; Karesi İlçesinin PaşaalanıMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Karesi İlçesinin Kocaavşar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 5.  Samsun’un İlkadım İlçesinin Kale Mahallesinde görev yapan memura; Canik İlçesinin Gazi Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Canik İlçesinin  Gökçepınar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

 

B) Aynı ilçe içerisinde görevlendirme yapılması:

Örnek 1. Ankara’nın Altındağ İlçesinin Aydınlıkevler Mahallesinde görev yapan memura; yine Altındağ İlçesinde Siteler, Karapürçek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Kavaklı, Peçenek gibi yerleşim özellikleri bakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 2. Adana’nın Pozantı İlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde görev yapan memura; yine Pozantı İlçesinde İstiklal, Kurtuluş, Gökbez gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Alpu, Fındıklı gibi yerleşim özellikleri bakımından Cumhuriyet Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 3. İstanbul’un Beykoz İlçesinin Kanlıca Mahallesinde görev yapan memura; yine Beykoz İlçesinde Gümüşsuyu,Yalıköy gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Poyraz, Göllü,Paşamandıra gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 4. Balıkesir’in Altıeylül İlçesinin Gümüşçeşme Mahallesinde görev yapan memura; yine Altıeylül İlçesinde Gaziosmanpaşa gibi yerleşim özellikleri bakımından Gümüşçeşme Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Pamukçu, Selimiye gibi yerleşim özellikleri bakımından Gümüşçeşme Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 5. Samsun’un Alaçam İlçesinin Yenicami Mahallesinde görev yapan memura; yine Alaçam İlçesinde Çeşme gibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Soğukçam gibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 6. Mardin’in  Onüçmart Mahallesinde görev yapan memuraArtuklu İlçesinde Yalım gibi yerleşim özellikleri bakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Gökçe gibi yerleşim özellikleri bakımındanOnüçmart Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesİ

 
GENEL BAŞKAN NECATİ ALSANCAK BENGÜ TÜRK TV’YE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Perşembe, 27 Kasım 2014 11:48

Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri Necati Alsancak, Bengü Türk Tv’de yayınlanan Söz Hakkı Programına katıldı. Genel Başkan Alsancak programda Toplu sözleşmelerle ilgili konular başta olmak üzere sendikamızın faaliyet alanına giren kurum çalışanlarının sorunlarını, sağlığı ve güvenliği ile kamu çalışanlarının genel sorunlarını dile getirdi. Başkan Alsancak toplu sözleşmelerde kamu çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarını ve yandaş konfederasyonun kamu çalışanlarını aldatmaya yönelik söylemlerini gözler önüne serdi.

 

 

 

 

 

 

Perşembe, 27 Kasım 2014 11:55 tarihinde güncellendi
Devamını oku...
 
SENDİKAMIZDAN ERZURUM KARS ve ARDAHAN'A ZİYARET PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Çarşamba, 26 Kasım 2014 16:25

Genel Başkanımız Necati Alsancak Erzurum, Kars ve Ardahan'ı ziyaret etti. Genel Başkanımız ziyaretinde şube başkanlarımız ve il temsilcilerimizle birlikte kurumlarda çalışanlarla bir araya geldi. Üyelerin sorun ve taleplerini idarecilere aktardı.

 
Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Pazartesi, 24 Kasım 2014 08:16

Tarih boyunca öğretmenler, bilginin, sevginin ve barışın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır.

 Yaşadıkları zorluklara rağmen çocuklarımızı topluma yararlı birer insan haline getirmek amacıyla her türlü fedakarlığı yaparak gayret sarf eden öğretmenlerimize olan borcumuzu millet olarak ödeyebilmemiz mümkün değildir. Genç nüfusun büyük bir orana sahip olduğu ülkemizde bu gençliğe yön verecek olan öğretmenin meselesi, memleketin en önemli meselesidir. İnsan eğitmek gibi yüce ve kutsal bir görevi ifa eden öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarında yaşadıkları sıkıntılar bir an önce giderilmeli, öğretmenlerimize rahat ve huzurlu bir şekilde hizmet üretebilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.

24 Kasım öğretmenler gününün sadece göstermelik olarak kutlama yapılan bir gün olması yerine, öğretmenlerin sorunlarının çözümü için somut adımların atıldığı bir gün olması temennisiyle "24 Kasım Öğretmenler Günü"nüzü kutlar, ülkemizin dört köşesinde çalışmakta olan veya emekliye ayrılmış bulunan tüm öğretmenlerimize sağlık ve başarı dileklerimle saygılar sunarım.

Necati ALSANCAK

Türk İmar-Sen Genel Başkanı

 
AFAD'DA KİK tOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Cuma, 21 Kasım 2014 11:34

Sendikamız Türk İmar-Sen'in AFAD'da Kurum İdari Kurul toplantısına katıldı. Sendikamız tarafından belirlenen aşağıda yer alan maddeler toplantıda görüşüldü.

GÜNDEM

1)      Türk İmar Sen Genel Merkezi tarafından 24-25 Nisan 2014 tarihinde yapılan Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıÇalıştayı Sonuç Bildirgesindeki konuların görüşülmesi.

2)      Vaka Görme Tazminatının verilmesi

3)      Fazla çalışmaların verilmesi

4)      İl dışı görevlendirilmelerde Yollukların Başbakanlıktan yayınlanan 2015/5 Genelgesi doğrultusunda 3 katına kadaravanslı olarak verilmesi

5)      İl müdürlerinin atamasının yapılması

6)      Personel kimlik kartlarının çıkarılması

7)      Seyyar görev tazminatı Maliye Bakanlığından vizeli cetvellerinin onaylanarak yıl içerisinde ödenmesinin sağlanması

8)      Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yapılabilmesi için kadro ihtisas edilerek personel alınması

9)      Mesleki yeterlilik standartlarının yerine getirilmesi için AFADEM de yapılan çalıştaya uygun olarak düzenlenenraporun gereğinin yapılması

10)  Sosyal Denge Tazminatı ödemelerinin yapılası hususunda çalışma yapılması

11)  Kılık kıyafet standının belirlenmesi ve giyim yardımının yapılması

12)  Tekniker kadrolarının verilmesi

13)  6245 Sayılı Harcırah Kanunundaki 10 gün hükmünün kaldırılması

14)  Ek özel hizmet tazminatının ödemesinin sağlanması

15)   2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna Afad personelinin de eklenmesi

16)  Merkez ve Taşra Teşkilatında Servis hizmetinin yapılabilmesi için gerekli çalışmanın yapılması

KURUM İDARİ KURUL KARARLARINI KISA BİR SÜRE SONRA SİTEMİZDE YAYINLAYARAK AYRINTILI BİR HABER YAPACAĞIZ 

 

 
NİĞDE AFAD'DA DA SDS'Yİ KAZANDIK PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Salı, 18 Kasım 2014 16:36

Türk İmar-Sen AFAD çalışanlarının sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Son olarak Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarının sosyal denge tazminatı almaları için dava açmıştık. Davayı karara bağlayan mahkeme bizi haklı bularak SDS'lerin ödenmesine hükmetti. Niğde'de ki üyelerimize hayırlı olsun.

 
AFAD'DA KİK TOPLANTISINA KATILIYORUZ, TALEPLERİMİZİ BELİRLEDİK PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Salı, 18 Kasım 2014 16:18

Sendikamız Türk İmar-Sen olmarak yarın (19 Kasım 2014)  saat 14.00'de AFAD'da Kurum İdari Kurul Toplantısını yapacağız. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak toplantının Sendikamızca (Türk İmar Sen) belirlenen gündem maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. Türk İmar Sen Genel Merkezi tarafından 24-25 Nisan 2014 tarihinde yapılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çalıştayından başlamak üzere gündem maddelerinin görüşülmesi ile ilgili teklifimizi sunacağız

 

GÜNDEM

1)      Türk İmar Sen Genel Merkezi tarafından 24-25 Nisan 2014 tarihinde yapılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çalıştayı Sonuç Bildirgesindeki konuların görüşülmesi.

2)      Vaka Görme Tazminatının verilmesi

3)      Fazla çalışmaların verilmesi

4)      İl dışı görevlendirilmelerde Yollukların Başbakanlıktan yayınlanan 2015/5 Genelgesi doğrultusunda 3 katına kadar avanslı olarak verilmesi

5)      İl müdürlerinin atamasının yapılması

6)      Personel kimlik kartlarının çıkarılması

7)      Seyyar görev tazminatı Maliye Bakanlığından vizeli cetvellerinin onaylanarak yıl içerisinde ödenmesinin sağlanması

8)      Güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yapılabilmesi için kadro ihtisas edilerek personel alınması

9)      Mesleki yeterlilik standartlarının yerine getirilmesi için AFADEM de yapılan çalıştaya uygun olarak düzenlenen raporun gereğinin yapılması

10)  Sosyal Denge Tazminatı ödemelerinin yapılası hususunda çalışma yapılması

11)  Kılık kıyafet standının belirlenmesi ve giyim yardımının yapılması

12)  Tekniker kadrolarının verilmesi

13)  6245 Sayılı Harcırah Kanunundaki 10 gün hükmünün kaldırılması

14)  Ek özel hizmet tazminatının ödemesinin sağlanması

15)   2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna Afad personelinin de eklenmesi

16)  Merkez ve Taşra Teşkilatında Servis hizmetinin yapılabilmesi için gerekli çalışmanın yapılması

 
GENEL BAŞKANIMIZ BU AKŞAM BENGÜTÜRK'TE PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Salı, 18 Kasım 2014 16:10
Genel Başkanımız Necati ALSANCAK bugün saat 20.30'da BengüTürk'te Gökhan Altunkaş'ın
sunduğu SÖZ HAKKI programına katılarak  ülke gündemikamu çalışanlarının sorunları ve 6 Aralık 2014 tarihinde Türkiye Kamu-Sen'in gerçekleştireceği miting ile ilgili değerlendirmelerde bulunacaktır.
 
123 LİRAYA EVET DİYENLER, MEMURU 72 BİN LİRADAN ETTİ PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Pazartesi, 17 Kasım 2014 16:02

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, yaptığı çalışmayla kamu görevlilerinin toplu sözleşme masasında uğratıldığı zararın memurlara olan toplam maliyetini hesapladı.  Eğer yetkili konfederasyon, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde 123 TL’ye imza atmayıp, enflasyon farkını unutmasaydı ve Hükümetin teklifi olan %3+3’e bile razı olsaydı, şu anda memurlar çok daha fazla zam alacaktı. Kaldı ki %3+3; Hükümetin ilk teklifiydi ve eğer toplu sözleşme görüşmeleri 23 gün erkenden bitirilmeyip gerçek anlamda pazarlık yapılsaydı bu oran %4+4 ya da %5+5 de olabilirdi. Türkiye Kamu-Sen AR-Ge Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre, memurların toplu sözleşmeden dolayı yaşadığı kayıp sadece 2014 yılı ile sınırlı kalmayacak. 2014 yılında olması gerekeninin altında maaş zammı almaları nedeniyle memurlar asıl kaybı 2015 ve sonrasında yaşayacaklar. Toplu sözleşme görüşmelerinde yapılan bu stratejik hata, memurların bütün meslek yaşamı boyunca  ve emekliliklerinde de daha düşük maaş almasına neden olacak.

Buna göre, toplu sözleşmede yapılan hatanın 10 yıllık maliyeti bile memurlar açısından 10 binlerce lirayı geçecek. Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı araştırma, toplu sözleşmedeki hata nedeniyle ortaya çıkan zararın  önümüzdeki 10 yıl içerisinde,  en üst dereceden maaş alan bir müsteşar için enflasyon farkı ve maaş zammı hesaba katılmadığı durumda bile 72 bin 480 liraya ulaşacağını ortaya koydu.

Diğer meslek gruplarında da durum farklı değil. Önümüzdeki 10 yılda bir doktorun 2013 toplu sözleşmesinden kaynaklı kaybı 27 bin 300 lira, avukatın kaybı 23 bin 520 lira, mühendisin kaybı 26 bin 220 lira, müdürün kaybı 14 bin 220 lira, müezzinin kaybı 11 bin 340 lira, memurun kaybı 7 bin 500 lira, şoförün kaybı 6 bin 900 lira, hemşirenin kaybı 9 bin 660 lira, en düşük dereceden maaş alan bir hizmetlinin ise 10 yıllık toplam maaş kaybı 5 bin 220 lirayı bulacak. Ortaya çıkan rakamlar şaibeli bir şekilde yalnızca iki toplantı sonucunda mutabakatla sonuçlandırılan toplu sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki 10 yılda ortalama maaş alan bir memurun 15 bin lira zarar etmesine neden olduğunu gösteriyor.

Memurların zararı bununla da sınırlı kalmayacak. Emekli olduklarında maaşları daha düşük hesaplanacak ve yetkili konfederasyonun bu hatası memurun peşini hayatı boyunca bırakmayacak.

GENEL BAŞKAN: TOPLU SÖZLEŞMEYİ BASİT BİR İMZA GİBİ GÖRENLER KUL HAKKI YEDİLER, MEMURUN GELECEĞİNİ ÇALDILAR.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında  şu ifadelere yer verdi:

"Rakamlarla ortaya çıkan gerçekler, 2013 yılında Memnun-Sen, iktidar işbirliğinin memurları uğrattığı zararın ne boyutta olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir. Çeşitli oyunlarla bir şekilde yetkili olarak toplu sözleşme masasında bu ihanet senedine imza atanlar memurların geleceklerini çalmışlardır. Sendikacılık yüksek sorumluluk gerektiren, bilgiye ve tecrübeye dayanma zorunluluğu taşıyan son derece önemli bir olgudur. Toplu sözleşmelerde altına imza atılan metinler, milyonlarca dar ve sabit gelirlinin geleceğini doğrudan etkilemektedir.

Nitekim şahsi menfaatler uğruna basit bir imza gibi görülerek iki günde sonuçlandırılan toplu sözleşme, memurların ve emeklilerin hayatları boyunca yaşayacakları kayıpların temelini oluşturabilmektedir. Bugün bir memurun 10 yıllık kaybı ortalama 15 bin lira dolayındadır. Ortalama 30 yıl çalışan bir memurun kaybı 45 – 50 bin lirayı bulacaktır. Bu durumda ortaya çıkan bu zarar, kul hakkını yemekten başka bir şey değildir. Memurlarımız üzerlerine oynanan oyunun büyüklüğünü görmek ve kendilerini temsil edecek sendikaları dikkatli seçmek zorundadır. Aksi halde bu zararlar artarak devam edecektir. 2013 yılında imzalanan bu şaibeli toplu sözleşmenin bir tekrarı daha yaşanırsa memurluk mesleği çok daha büyük yaralar alacaktır. Bu kayıplar, tarihi olarak lanse edilen toplu sözleşme skandalının bir getirisidir. Hal böyle iken, memurun gözünün içene baka baka yalan söyleyenlerin, ne kadar hesap bildikleri tartışılır.  

Bu kayıplar, unutulan ve kaderine terk edilen memurun emekliliğine de yansıyacaktır. Enflasyona ezdirilen maaşlar emeklilik maaşının da düşük olmasına neden olacaktır.     

Bu bakımdan memur maaşlarının yeniden gözden geçirilmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Konfederasyon olarak, “Ek Zam” talebiyle haftalardır meydanlardayız. Sesimizi Ankara’ya daha gür duyurmak için 6 Aralık 2014 tarihinde Ankara Yürüyüş ve Mitingi adı altında bir eylem düzenliyoruz. Birilerinin yandaş olma sevdasına sattığı memurlara BİZ SAHİP ÇIKIYORUZ.

Toplu sözleşmeden kaynaklı zararlar telafi edilmediği müddetçe memurun geleceği tehdit altında olmaya devam edecektir. Biz de tarihi rezalet olan bu toplu sözleşmeye imza atanlara, bizleri sefalete mahkum edenlere, kendileri 1,4 milyar liralık saraylarda yaşarken dar ve sabit gelirli vatandaşlarını unutanlara hesap sormak, meydanın boş olmadığını göstermek için geliyoruz. 

Hak adına hakkımızı almak için, sesimizi duyurana dek meydanlar bizim... Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmayacağız."

 
KURUCULAR KURULUMUZLA BİR ARAYA GELDİK PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Pazartesi, 17 Kasım 2014 11:07

Sendikamız Türk İmar-Sen  Kurucular Kurulu ile bir araya geldi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail Koncuk’unda katıldığı toplantıya  Kurucular Kurulu Üyelerimiz Enver Birinç, Ahmet Yasar, Hüseyin Yıldırım, İsmail Sak, Zekeriya Demir, Aslan Uzun Şimşek, Ural Yılmaz, Tamer Yiğit, Ekrem Kayhan, Emanet Olgun, Mustafa Taymaz katıldı.

Toplantıda Genel başkanımız Necati Alsancak bir konuşma yaparak Ahde vefanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Türk İmar-Sen’i kuran, bu kutlu yolculuğa başlarken çileye talip olanlarla her daim gönüllerinin bir olduğunu kaydeder böyle toplantılar sayesinde bir aramaya gelmenin de kendilerini mutlu olduğunu kaydetti.

Toplantıda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Türk İmar-Sen Kurucu Genel Başkanı Enver Birinç’in konuşmalarının ardından Kurucular kurulu üyelerine plaket verildi 

 
AFAD ÇALIŞANLARINA KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Cuma, 14 Kasım 2014 16:26

Sendikamız Türk İmar-Sen AFAD çalışanlarına kazandırmaya, onların haklarına kavuşmalarını sağlamaya devam ediyor. Son olarak Sİnop İl afet ve acil durum müdürlüğünde çalışan 12 üyemizin sosyal denge tazminatı almasını sağladık. Hayırlı uğurlu olsun.

 
GENEL BAŞKANIMIZ KANAL SİYASETE KONUŞTU PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Cuma, 14 Kasım 2014 16:19

Genel Başkanımız Necati Alsancak Kanal Siyasete konuşurak Türkiye Gündemi ve kamu çalışanlarının ek zam talebini değerlendirdi. Genel başkanımız memurların en kötü dönemi geçirdiğini kaydetti

Genel Merkezimizden yapılan yayını izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://www.kanalsiyaset.com/index.php?id=1608

Cuma, 14 Kasım 2014 16:26 tarihinde güncellendi
 
KARAYOLLARI MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Çarşamba, 12 Kasım 2014 15:56

Antalya'da gerçekleştirilen İstişare toplantılarımzda kurumlarımızla ilgili mini çalıştay yapılmıştıKarayolları Mini Çalıştayı sonucunda belirlenen hususlar aşağıda yer almıştırSendikamızn bu konuların talepçisi ve takipçisi olacaktır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU

 

1)    Benzer görev yapan personel arasında arazi tazminatı ve harcırahlar yeterli ve adaletli dağıtımın sağlanması ve bölgeler arası farklılığın kaldırılması

2)    Hizmet içi eğitim tüm birimlerde çalışan her sınıftaki personel ( özellikle otoyolların özelleştirilmesi görev değişikliği olan personellere) görevleri ile ilgili eğitim verilmesi

3)    GİH sınıfındaki personellerde görevde yükselme sınavları açılması

4)    GİH lemek Gişe memurları kadrosundan VHİ kadrosuna geçen personele hak ettikleri kadroların temin edilebilmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılması

5)    Yabancı uyruklu plakalı araçların geçişlerindeki soruna çalışan memurlarla değil kolluk kuvvetleri veya başka bir yöntemle çözüm bulunması

Perşembe, 13 Kasım 2014 13:53 tarihinde güncellendi
 
TAPU ve KADASTRO MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Çarşamba, 12 Kasım 2014 15:51

Antalya'da gerçekleştirilen İstişare toplantılarımzda kurumlarımızla ilgili mini çalıştay yapılmıştı. Tapu ve Kadastro Çalıştayı sonucunda belirlenen hususlar aşağıda yer almıştırSendikamızn bu konuların talepçisi ve takipçisi olacaktır.

 

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU

1)    İş yoğunluğu ve sıhhi mekanların yetersiz olduğu ve bu yoğunluk kapasitesine göre fiziki alanların düzenlenmesi

2)    Memurlara havale edilecek günlük işlem sayısının net bir şekilde belirlenmesi

3)    Yoğun şekilde görev yapan tapu çalışanlarına fazla mesai ücreti verilmesi konusunda çalışma yapılması

4)    Genel Müdürlükçe oluşturulacak fonda rücu ücretlerinin karşılanması

5)    Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine güvenlik personelinin alınması

6)    Döner sermayeden kurum çalışanlarının tamamına pay verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması

7)    Geçici görevlendirmelerdeki sıklığın ve adaletsizliğin giderilmesi

8)    Personel dağılımının müdürlüklerin iş kapasitesine göre düzenlenmesi

9)    Başka kurumlardan Tapu Müdürlüklerine geçen personele eğitim verilmesi

 

 

KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU

1)    4/B ‘li olarak işe başlayıp daha sonra 4A kadrosuna geçenlere hak ettikleri unvanın verilmesi

2)    Lisanslı Bürolarca yapılan tüm işlemlerin arazi kontrollerin kesinlikle yapılması konusunda düzenleme hazırlanması

Perşembe, 13 Kasım 2014 13:53 tarihinde güncellendi
 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İÇİN MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU PDF Yazdır E-posta
Yazar admin   
Çarşamba, 12 Kasım 2014 15:41

Antalya'da gerçekleştirilen İstişare toplantılarımzda kurumlarımızla ilgili mini çalıştay yapılmıştı. Çevre ve şehircilik Çalıştayı sonucunda belirlenen hususlar aşağıda yer almıştır. Sendikamızn bu konuların talepçisi ve takipçisi olacaktır.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İÇİN MİNİ ÇALIŞTAY SONUCU

1)    6245 sayılı kanunun 49. Maddesine göre seyyar görev tazminatına zamanında ödenmesinin sağlanması  (Hakkaniyetli kişi/gün)

2)    Geçici görev yolluklarında göreve gitmeden önce avans ödemesinin yapılması

3)    Bakanlık bünyesinde yapım işleri kontrol yönetmeliği yayınlanması

4)    İllerde lojman tahsislerinde yönetmeliklere uygun olarak işlem yapılmadığından mevzuata uyulması hususunda il müdürlüklerinin uyarılması

5)    Birim fiyat kitap ve analizlerinin illere yeterli sayıda gönderilmesi

6)    Yaklaşık maliyet hesabı yapan profesyonel programların illere gönderilmesi

7)    Bakanlık bünyesinde görev yapan teknikerlerin lisans tamamlaması konusunda YÖK nezdinde girişimlerde bulunulması

8)    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 13.04.2012 Tarih ve 1640 sayılı yazısının da geçen faal durumdaki hizmet binalarının tadilat bakım onarım işleri açık çalışma mahali kapsamında değerlendirilmeyecektir ifadesinin kaldırılarak illerde fiili olarak onarım işinin inşaat mahali ve açık alan olarak değerlendirilmesi için Genel Merkezimizce yazılması

Perşembe, 13 Kasım 2014 13:53 tarihinde güncellendi
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 23

BAŞKANDAN

 


ETİK HABER

Memurun Yeri Haber

Faydalı Linkler

Kurumlarımız

 

Gazetemiz

Nisan 2010 Gazete