Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

Türk İmar-Sen Denetleme Kurulu Üyeleri:

Ferit YIKMIŞ

Fuat ELVAN

Zakir AKBİLMEZ

Ünsal OCAK